יצרני רכב – על פי תהום?

חוברת למשקיע 23-7-2023

תקציר המאמר:

"המודל העסקי" של יצרני רכב "במערב" מגיע "למבוי סתום". אי אפשר להמשיך להעלות מחירי רכב חדש – בנזין ודיזל – "בטענה" שמוכרים רכב "משופר". זאת בגלל ירידה בהכנסה הראלית של צרכנים שמקטינה את היכולת שלהם לצרוך "שרותי רכב" ועליה בשערי ריבית שמקטינה את היכולת שלהם לממן קנית רכב חדש/ישן באשראי. ממשלות "במערב" – בהובלת הממשל הנוכחי בארה"ב, מנסות לעודד מכירת רכב חשמלי על ידי סבסוד מחירו. יש שתי בעיות, ראשית, אחרי זמן קצר יחסית מתברר שזה מהווה נטל גדול על תקציבי ממשלה. שנית, ליצרני רכב חשמלי "במערב" אין יתרון טכנולוגי/כלכלי על פני יצרני רכב חשמלי בסין. זה כבר מביא לשחיקת חלקם בשוק בסין. סביר שיעורר דרישה "להגנה" מפני יבוא רכב חשמלי מסין למדינות "במערב". מה שיעורר "תגובת נגד" בסין על יצרני רכב "מהמערב" שפועלים בסין – בעיקר מגרמניה ומיפן. התוצאה: כבר כעת ""מלחמות מחירים" שפוגעות ברווחיות של חברות בענף.קטע מהמאמר:

כתבנו שהמדיניות העסקית של יצרני רכב, במכירת רכב "במערב", הייתה להעלות את מחירי הרכב, בנימוק שהם מוכרים רכב "משובח" יותר ממה שנמכר בעבר. זאת על ידי הוספת פריטים שצרכן נבון "אינו יכול להסתדר בלעדיהם". חלק מתוספות אלו נובעות מתקנות של שלטונות – בטיחות – זיהום אוויר ושאר ירקות.

ככול שעולה מחירו של רכב חדש, נוצרת בעיה – כיצד צרכנים ישלמו עבור רכב חדש, כאשר ההכנסות שלהם עולות בשיעור נמוך משמעותית מהעליות במחירי רכב חדש.

הפיתרון? למכור רכב בתשלומים. או בשיטת החכרת רכב.

תשלומים עבור שימוש ברכב, בכול שיטה שהיא, כרוכים למעשה במתן הלוואה לצרכן.

ככול ששער הריבית במשק נמוך, אפשר לפרוש את התשלומים על פני תקופה קצרה.

זאת כיוון שנטל החזר ההלוואה מההכנסות של הצרכן הוא "סביר".

אבל גם במצב כזה, ככול שממשיכים להעלות מחירי רכב חדש, נוצר קושי לגבי היכולת של תשלומים על שימוש ברכב.

הפיתרון? מאריכים את התקופה לפירעון ההלוואה למימון שימוש ברכב.

אבל בשיטה זו מגיעים "לסף תהום".

ההלוואה ניתנת לצרכן כדי שיוכל להשתמש ברכב. אבל בגלל הפחת הגדול יחסית שנוצר בשימוש ברכב, (לעומת פחת קטן יחסית בשימוש בנכס נדלן בנוי), אחרי תקופה קצרה של 5-7 שנים, עלול להיווצר מצב שבו לא ניתן "להשתמש ברכב".

כלומר, “ניתן", אבל זה כרוך בעלות תחזוקה שוטפת, שהולכת וגדלה ככול שעולה "גיל הרכב".

המשמעות הכלכלית של תופעה זו היא, שמחירו – בשוק – של רכב "ישן", אחרי תקופה מסוימת, עלול להיות נמוך יותר במידה משמעותית מיתרת החוב של הצרכן בהלוואה שנטל בעבר כדי לממן את קניית הרכב. רכב חדש או רכב ישן.

לכן, יש גבול "כלכלי" להארכת תקופת הפירעון של הלוואה למימון שימוש ברכב. אחרי שמגיעים "לגבול" כזה, ערך הרכב אינו מהווה יותר "ביטחון" ליתרת החוב של הלווה.

זו עלולה להיות בעיה עבור המלווים. מדוע?

כיוון שלרוב הם בעצמם לווים כסף כדי לממן את ההלוואות שהם נותנים לקניית רכב.

אם שווי הרכבים, שהם למעשה בבעלותם, נמוך מיתרת החובות שלהם עצמם, הם עלולים להיתקל בסרוב של מלווים להמשיך לממן את הפעילות שלהם.

לכן, יש "גבול" ליכולת להאריך את תקופת הפירעון על הלוואות למימון קניית רכב.

גם ירידה גדולה בשער הריבית במשק, אינה משנה מגבלה זו, שנובעת מהשימוש ברכב.

תוצאה: אם מגיעים "לגבול" היכולת להאריך את תקופת פירעון ההלוואה למימון רכישת רכב ושער הריבית נשאר "גבוה", אז גם אין יכולת להעלות את המחירים של רכב חדש מעבר לעלייה בהכנסות של צרכנים.

אלא כאשר ממשלה מסבסדת את העלות של רכב חדש. כתבנו כבר בעבר שזה נעשה כיום, במדינות מסוימות, תחת המטרה של עידוד מכירת רכב חשמלי.

אבל סבסוד כזה בסכומים גדולים יכול ליצור "בור גדול" בתקציב של ממשלה. לכן הוא מגיע לקיצו, כפי שכבר קרה במדינות מסוימות.

ואז… ליצרני רכב אין מנוס מלהוריד את מחירי רכב חדש. זה כבר קורה – בסין וגם "במערב". הצורך הזה יגדל ככול שציבור יכלה את עודף החיסכון שנוצר אצלו אחרי הסכומים שממשלות חילקו בתקופת הקורונה. בייחוד בארה"ב.

ברור שזה משפיע גם על מחירי רכב "ישן". וזה טוב "לדכוי האינפלציה", כשזה גורם לירידה במחירי רכב "ישן" במדד המחירים לצרכן.

מה יקרה אם הבנק המרכזי בארה"ב יוריד הרבה ומהר את הריבית?

תגדל יכולת ההחזר החודשי בתשלומים בקניית רכב חדש/ישן והמחירים שלהם שוב יעלו!

אלא אם יהיה מיתון גדול במשק שיגרום לירידה גדולה בהכנסות של ציבור ולירידה בביקושים לרכב חדש/ישן.

וזה אינו רצוי בשנת בחירות בארה"ב.

התוצאה? כמו בכלל הפעילות במשק – תנודות בביקושים – ירדו כאשר הריבית גבוהה, יעלו כאשר הריבית נמוכה, אבל למעשה "דריכה במקום". כמו במכירות של רכב חדש.

מדוע? כיוון שהגיעו "לגבול הכלכלי" שאפשר להאריך תקופת פירעון בהלוואות לקניית רכב, ולגבול של היכולת להמשיך להעלות מחירי רכב מעבר לעליה בהכנסות של ציבור.

כלומר, הגיעו "לסף תהום" במדיניות העסקית של יצרני רכב במכירות "במערב".

הטריק של מכירת רכב חשמלי "במחירים גבוהים" , לא ירחיק אותם "מסף תהום".

גם מכירות בשווקים מתפתחים – כמו סין – לא תמנענה זאת. ראשית בסין, מכירות רכב מקומי "טהור" – בלי השתתפות של חברות זרות – כבר עולות על מכירות של רכב "זר". גם בגלל גידול עצום במכירת רכב חשמלי סיני בסין. שנית, גידול ביצוא של רכב מסין.

“התהום" היא, שמוצה גודל השוק "במערב" ומוצתה היכולת לאפשר צריכה על ידי מתן אשראים.

הערה: המאמר כולו בחוברת למשקיע 23-7-2023.