גרפים – הערות שוטפות

תוכן גרפים – הערות שוטפות.

26-5-2024 – אג"ח ממשלת ארה"ב או זהב.

18-9-23 – צפי/תקווה לירידה בשערי ריבית בארה"ב.

18-9-23- "איתות" על משבר פיננסי.

18-9-23- המשך "זחילה" למעלה במחיר הנפט.
הגמוניה פיננסית. 28-5-2024.

נניח שיש לבחור בין השקעה "מודרנית" – אג"ח ממשלת ארה"ב צמודה למדד מחירים לצרכן לתקופת פדיון של 10 שנים, לבין השקעה "ברברית" – מטיל זהב.

האג"ח של ממשלת ארה"ב – קרן וריבית צמודות למדד מחירים לצרכן בארה"ב – נושאות תשואה שנתית – נניח ריבית מדי שנה – בשיעור מסוים – כעת כ-2.2 אחוזים לשנה. כלומר, אחרי 10 שנים, המחזיק בהן יקבל תוספת – בדולרים – בשיעור גבוה מ-20% על הסכום שהשקיע בהן.

לעומת זאת, מי שמחזיק במטיל זהב – נניח במשקל אונקייה – כ-32 גרמים – "יקבל" אותה אונקייה. המטיל שהוא מחזיק בו אינו "מתרבה".

נניח כעת שאנו במצב – כמו שאומרים כלכלנים – "שאין שנוי בכול שאר התנאים". לא במדד המחירים ולא בהעדפות "צריכה" של אנשים – כולל "צריכת זהב" ולא בתנאי היצע של זהב – ממכרות, מהחזקות "ישנות" בזהב.

הנתון היחיד שמשתנה הוא שער הריבית, שממשלת ארה"ב מוכנה לשלם על חובות שלה שצמודים למדד המחירים לצרכן, כשהקרן נפדית אחרי 10 שנים.

נניח שריבית זו עולה. בעולם "המודרני" התוצאה של תהליך כזה, אמורה להיות שקטן "התמריץ" של אנשים להחזיק בזהב. שהרי הם יכולים לקבל תשואה גבוהה יותר מהחזקת החוב הצמוד למדד של ממשלת ארה"ב. במצב כזה, סביר שתקטן הנכונות של אנשים להחזיק בזהב וזה יגרום לירידה במחירו.

ולהפך. כאשר יורדת הריבית על החוב הצמוד למדד של ממשלת ארה"ב, גדל (אולי?) "התמריץ" של אנשים להחזיק בזהב ויעלה מחירו. זכרו שכול "שאר התנאים אינם משתנים".

כלומר, לפי דעת כלכלנים "מודרניים", אמור להיות קשר הפוך בין שער הריבית (הראלי) על חוב של ממשלת ארה"ב ומחיר זהב.

בגרף למטה אפשר לראות שקשר הפוך כזה התקיים – אבל לא מאז שנת 2022.

מחיר זהב בירוק ציר ימני. תשואת אג"ח צמוד למדד של ממשלת ארה"ב לפדיון אחרי 10 שנים, בכחול ציר שמאלי. במשך 25 שנים אחרונות. נתונים אחרונים ליום 28-5-24: מחיר זהב 2358 דולרים. תשואת אג"ח צמודת למדד 2.1% לשנה.

תקופה 2000-2012: תשואת אג"ח ירדה, מחיר זהב עלה.

תקופה 2012-2020: תחילה תשואת אג"ח עלתה ומחיר זהב ירד ואחרי כן יציבות.

אבל, משנת 2022 משהו "מוזר" קורה: תשואת אג"ח עלתה – מחיר זהב נשאר יציב, התשואה המשיכה לעלות ומחיר זהב המשיך לעלות – לשיאים חדשים.

מה קורה? ייתכן שמחיר זהב מתאים עצמו לרמה חדשה "קבועה" – גבוהה יותר של התשואה באג"ח. אולי?

אולם מה יהיה "הפירוש" אם תימשך עלייה בתשואה של האג"ח צמוד למדד ביחד עם המשך עלייה במחיר זהב? זה אינו "מסתדר" עם "התורה" של כלכלנים "מודרניים".

אלא אם "הפירוש" יהיה שהתשואה "בפועל" לפדיון של אג"ח אלו, לא תהיה כמו התשואה שמוצגת כעת למשקיעים באג"ח אלו. כיצד זה ייתכן? אם נחזור לתקופה "ברברית". דהיינו כאשר אין ערך כלכלי לטווח ארוך "להבטחות" של פוליטיקאים בשלטון.

אם תימשך התופעה כאמור למעלה, ייתכן שזה יהיה "הפירוש" שלה.

להלן קישור לגרף מחיר זהב – מקור tradingeconomics.com

אחרי הצגת העמוד לחצו על סימן + בראש העמוד – גרף – והקלידו בחיפוש – search – tips ואז בחרו 10 years tips yield.

למה זה נוגע "להגמוניה פיננסית"?

כי המשך תופעה זו עלול לבשר על סופה של "ההגמוניה הפיננסית" הנוכחית.

חזרה לתוכן גרפים – הערות שוטפות.
הגמוניה פיננסית. – 18-9-2023.

עד כה אין "תמיכה" בהשערה/תקווה לירידה בקרוב בתשואה שבה תסחרנה אג"ח ממשלת ארה"ב לפדיון אחרי 10 שנים. זאת גם אם הבנק המרכזי של ארה"ב ינסה להוריד את שער הריבית היומי – Fed Funds.

ראו חיזוק, לדעתנו, להערכה זו בגרף קרנות אג"ח "זבל"—— ובגרף השוואה של התנהגות מדד סקטור פיננסי להתנהגות מדד sp500.

"מסקנה" – יתכן שקרובים לסיום עליות שהיו במדדי מניות מתחילת שנת 2023. אולי עוד נסיון לעליה קצרת מועד החל מחודש אוקטובר 2023, שתסייע "לנעול" את הבונוס השנתי למנהלי השקעות.

חזרה לתוכן גרפים – הערות שוטפות.
הגמוניה פיננסית.- 18-9-2023.

בנוסף להעדר חיזוק לצפי/תקווה לירידה בשערי ריבית בארה"ב, מחיר זהב ממשיך "להתעקש להיצמד" למדד דאו ג'ונס תעשייה במשך תקופה ארוכה. ראו בגרף התנהלות זהב ומדד דאו ג'ונס תעשייה. "מחזק" את האמור "במסקנה" בקטע למעלה "צפי/תקווה לירידה בשערי ריבית בארה"ב". ראו גם "ניתוק הקשר תשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ומחיר זהב". מחיר אג"ח "בתחתית" ואילו מחיר הזהב נשאר קרוב "לשיא".

גם מדדי מניות בארה"ב קרובים "לשיא", למרות שהתשואה באג"ח ממשלה "נשארה "בשיא". הסבר רצוי לפעילים בשוקי הון הוא: מדדי מניות מבטאים צפי לירידה גדולה בריביות. אם כך מדוע מחירי אג"ח ממשלה לטווח ארוך נשארים "בתחתית" וכך גם מחירי אג"ח "זבל"?! אולי זה מבטא צפי לסטגפלציה?!

חזרה לתוכן גרפים – הערות שוטפות.
הגמוניה פיננסית/הגמוניה צבאית. – 18-9-2023.

מתחילה לתסכל "מומחים" שצפו "סיום האינפלציה" "וירידה גדולה ומהירה" בשערי ריבית בארה"ב. זאת ביחוד לנוכח תחזיות שלהם על "מיתון בארה"ב". שהרי קיים "היפוך בעקום התשואה". הם "מסרבים" להאמין שזו תופעה פוליטית ולא כלכלית – לפי מצב המשק בארה"ב ובמערב אירופה. פוליטית, כי ערב הסעודית – בהקטינה תפוקת/יצוא נפט – משתפת פעולה עם רוסיה ואיראן, בזמן שאיראן מגדילה מאד את תפוקת/יצוא נפט ממנה – בעיקר לסין. זו מגדילה מאד יבוא נפט, למרות קביעות "מומחים מערביים" "שהכלכלה בסין קורסת". מדוע? אולי להתכונן ביחד עם רוסיה למלחמה בארה"ב. זהו תרחיש "שמומחים" "במערב" מסרבים להאמין שהוא אפשרי.

אפשר לראות את "מדד התסכול" שלהם בגרף מחיר נפט קל בארה"ב.

המחיר כעת כ-93 דולרים לחבית, זהה למה שהיה ערב "הפלישה הלא מוצדקת של רוסיה לאוקראינה".

תוספת למדד התסכול – הגמוניה צבאית – הוא מחיר נפט במערב רוסיה – סוג אורל.

זהה למחירו בתחילת שנת 2022, כחודש לפני "הפלישה……" וכ-18 דולרים מעל מחיר "התקרה" שקבע "המערב" ליצוא נפט מרוסיה במכליות. יש דעה, שחברות ביטוח "מערביות" וכדומה, פשוט מתעלמות "ממהוראות" של "המערב" והוא מצדו אינו מנסה לכפות אותן. שהרי המטרה העיקרית בשנת 2024 היא, להבטיח את בחירתו מחדש של מר ביידן לנשיא ארה"ב. מחיר גבוה בתחנות דלק, אינו מסייע להשגת מטרה זו.

חזרה לתוכן גרפים – הערות שוטפות.