סין כלי רכב – מלחמות מחירים

חוברת למשקיע 28-4-2023.

תקציר: לחברות זרות – מאירופה, מארה"ב ומיפן – היה/יש חלק גדול ביצור כלי רכב בסין. זאת ביחוד בכלי רכב עם מנועים שמשתמשים בבנזין/דיזל. לשלטון הנוכחי בארה"ב וגם במדינות השוק המשותף, יש מדיניות לגרום להפסקת השימוש בכלי רכב עם מנועים שמשתמשים בבנזין/דיזל. הם טוענים שבעתיד "רק" כלי רכב חשמלים ימכרו במדינות שלהם. זאת בגלל הצורך למנוע "שינוי באקלים כדור הארץ". בסין יש גידול ניכר ביצור/מכירה של כלי רכב חשמלים. זאת בגלל הצורך להקטין זיהום אוויר בערים גדולות וגם כדי להקטין את הצורך ביבוא של נפט שנדרש ליצור בנזין/דיזל בבתי זיקוק מקומיים. נוצרת בעיה לשלטונות"במערב". לחברות "מערביות" אין יתרון טכנולוגי/כלכלי ביצור של כלי רכב חשמלים. זה כבר בולט בסין. סביר שבתוך זמן קצר, תקום זעקה באירופה להקטין/למנוע יבוא של כלי רכב חשמלים מסין. יתכן שגם בארה"ב. כלומר, גם בתחום זה יחל/יתחזק המאבק על הגמוניה עסקית.המאמר:

מזה כששה חודשים יש "מלחמה" בין מחוזות שונים בסין. מי ימכור כלי רכב שמיוצרים במחוז מסוים במחירים נמוכים יותר מאלו שמיוצרים במחוזות אחרים.

האם תופעה זו מראה על התגשמות "חלום ירוק" שבו "לכול סבתא ולכול תינוק" תהיה מכונית חשמלית, או זו דוגמה למה שקורה, כאשר "גאות" שנוצרת על ידי שלטון, "לפתע" מתפוגגת?

כתבנו בחוברת קודמת, שכיום הדרך של יצרני מכוניות להגדיל את ההכנסות שלהם, אינה על ידי הגדלת מספר המכוניות שהם מוכרים, אלא על ידי העלאות "אינסופיות" במחירי המכוניות. זאת בטענה שאלו מכוניות "באיכות טובה יותר”. הסיבה היא רוויה בכמות המכוניות שאפשר למכור, בייחוד במדינות "המערב".

האמצעי העיקרי בשנים הבאות לגבות מחיר גבוה יותר עבור רכבים הוא על ידי מכירת מכוניות חשמליות. (אחרי כן על ידי מכירת מכוניות "אוטונומיות"). כיוון שפוליטיקאים "ירוקים" אינם סומכים על התבונה של הציבור, שתגרום לו לשלם "מחיר גבוה יותר", הם "מסבסדים" את העלות של רכב חשמלי.

בעיקר זה אמור לקרות כעת בארה"ב. שם בעקבות חקיקה, צפוי סבסוד בסכום של לפחות כ-7500 דולרים למכונית. ברור מדוע יצרני רכב בארה"ב תמכו בהתלהבות בחקיקה זו. אבל כעת השלטונות בארה"ב "הפתיעו" בהצעה שלמעשה תחסל את היכולת שלהם לייצר מכוניות שמונעות בבנזין/דיזל. עוד נחזור לעניין זה.

לממשלה בסין יש שתי סיבות עיקריות לעידוד מכירת רכב חשמלי. ראשית, הקטנת זיהום אוויר בערים גדולות. שנית, הקטנת התלות ביבוא של נפט שמזקקים אותו לבנזין/סולר. חשמל אפשר לייצר מפחם (מצוי בשפע בסין) ומגז שמיובא בצינורות מרוסיה ובצורה נוזלית במכליות. השלטונות בסין החליטו שהגדלת כמות המכירות של רכב חשמלי היא "אינטרס לאומי".

בהתאם לכך הונהג בסין "סבסוד" לייצור רכבים חשמליים. מדוע "ייצור"? כיוון שתחילה הסבסוד, למעשה מענק, ניתן עבור "ייצור" רכב חשמלי ולא עבור "מכירת" רכב חשמלי. מענקים אלו הגיעו עד לשיעור של כשליש "ממחיר המכירה" של רכב חשמלי. יש הטוענים שאפילו למלוא העלות של ייצור רכב חשמלי. מה שהביא לכך שרכבים חשמליים יוצרו אבל אחרי כן ננטשו "במקומות אחסון".

ההוצאה הממשלתית על "פרויקט" זה נאמדה בעשרות/מאות ביליוני דולרים. היא הביאה לכך שנוסדו בסין עשרות/מאות חברות לייצור של רכבים חשמליים.

משנת 2020 – תחילת קוביד 19, היה בסין גידול עצום בכמות המכירות של רכב חשמלי. בשנים 2021-2022 הסתכמו ב-5-7 מיליון רכבים בשנה. כיוון שבו בזמן הייתה בסין ירידה בסך כמות המכירות של כול סוגי רכבים, עלה חלק המכירות של רכבים חשמליים עד

לכ-25 אחוזים ממכירות רכבים פרטיים בסין.

הממשלה בסין הגיבה על "ההצלחה" בהקטנה הדרגתית של הסבסוד והוא הסתיים בתחילת 2023 (מלבד הנחה משיעור המס שמוטל בקנייה, שמהווה כ-10 אחוזים מסכום הקניה.)

מדוע הקטנת הסבסוד? סביר שבגלל עלייה גאומטרית בסכום ההוצאה על "פרויקט" זה. כמו כן שונו התנאים לקבלת סבסוד. למשל, “מייצור" “למכירה".

הגידול העצום במכירות של רכב חשמלי בסין, התאפשר על ידי גידול רב בהיצע של רכבים כאלו מחברות שונות במחוזות שונים בסין. אלו קיבלו/מקבלות סיוע משלטונות מקומיים כדי להגדיל תעסוקה במחוזות אלו.

התוצאה? גידול עצום בהיצע של רכבים חשמליים ממספר רב של חברות בסין. לאלו נוספו, אם כי במידה מעטה, היצעים של חברות זרות שיש להן מפעלים בסין.

הגידול העצום בהיצע של רכבים חשמליים מתוצרת חברות סיניות, היה בעיקר בתחום המחירים הנמוך – בינוני של רכבים אלו. בתחום המחירים הגבוה הייתה שליטה "ללא מצרים" לחברת טסלה האמריקאית, שלה יש פעילות גדולה מאד בסין.

אולם הפער "באיכות" הרכב החשמלי בין חברת טסלה לחברות סיניות, הלך וקטן. חברה סינית אחת בלטה בגידול העצום במכירות שלה. חברת BYD “שאנשי באפט" החזיקו 20 אחוז מהמניות שלה מאז תחילת ההשקעות בה בשנת 2008. כמות המכירות של חברה זו הגיעה למעשה לכמות המכירות של חברת טסלה.

לא רק שבסין הייתה הקטנה הדרגתית עד לחיסול מוחלט של הסבסוד למכירת רכב חשמלי, אלא שגם גדל מאד ההיצע של רכבים כאלו מתוצרת חברות סיניות. כול זמן שהיה גידול בכלל המכירות בשוק זה, אז כולם "היו מרוצים". אולם ככול שקטן הסבסוד עד להפסקה מוחלטת שלו, היה ברור "שכולם" ביחד אינם יכולים "להיות מרוצים". זאת, כיוון שאחרי הנהירה לקניית רכבים אלו – כול עוד נמשך הסבסוד שלהם – היה צפוי שתהיה "רגיעה" בביקושים לרכבים כאלו.

התוצאה של הפסקת הסבסוד? התייקרות של רכב חשמלי. לפי "חוקי כלכלה" שתקפים גם בסין, זה אמור להקטין את הביקוש לרכב חשמלי. בו בזמן יש גידול עצום בהיצע של רכבים כאלו.

אם כך מתכון בטוח לקטסטרופה כלכלית ליצרני רכב חשמלי וייתכן גם לכול יצרני רכב בסין.

מדוע?

סביר שבסין נוצר "עודף כושר ייצור" עצום של רכבים חשמליים. “עודף" ביחס למחירי המכירה של רכבים אלו – שמתגלים כאשר אין סבסוד ממשלתי.

מה עושים כאשר יש בסין “עודף כושר ייצור”? מורידים מחירים של רכב חשמלי.

“מובילה" בכך מזה כששה חודשים חברת טסלה, שמדי "תקופה" מודיעה על הפחתה נוספת במחירי רכבים שלה. לכן, למרות שהיה גידול רב בכמות המכירות שלה, היא מדווחת על ירידה גדולה ברווחיה, שנגרמת בגלל ירידה "במרווח" התפעולי שלה. דהיינו הפער בין הכנסות להוצאות.

לחברת טסלה קרה/קורה בסין מה שקרה לחברת אפל בסין.

חברת אפל "הובילה" בהיצע של טלפונים סלולרים "מאיכות גבוהה". היא יכלה/יכולה למכור אותם "במחירים גבוהים". חברות סיניות הציעו בעיקר טלפונים בתחום מחירים

נמוך – בינוני. בגלל גודלו של השוק בסין, היה מקום "מרווח" גם לחברת אפל וגם לחברות סיניות. כולם היו מרוצים.

אולם אז "צצה" חברת Huawei והתחילה לסכן את המעמד "המוביל" של חברת אפל (וגם של סמסונג). היא הצליחה לעשות זאת אחרי שהקימה חברת בת HiSilicon שעוסקת בתכנון של צ’יפים מסוגים שונים. אחרי כמה שנים של "אכילת מרור", היא הצליחה לפתח צ’יפים באיכות זהה/טובה יותר מאלו של חברות אפל וסמסונג.

התוצאה? מכירות טלפונים "מאיכות גבוהה" של Huawei בסין עלו על המכירות של אפל (גם של סמסונג). גם במדינות אחרות המכירות שלה התחילו להגיע לרמה של אפל וסמסונג. מלבד בארה"ב, שם לא יכלה למכור טלפונים סלולרים.

מה עשו השלטונות בארה"ב? “הכריזו מלחמה" על החברה הסינית. “בגלל שיקולי ביטחון".

זאת גם לגבי ציוד שלה לחברות תקשורת (בארה"ב ובמדינות "נלוות").

המטרה: למנוע מהחברה להיות ברמה טכנולוגית זהה/גבוהה יותר מחברות "מערביות". כעת, זה מתבטא בשתי צורות. איסור על חברות תקשורת להשתמש בציוד של החברה. מניעת ייצור צ’יפים "מתקדמים" עבור החברה, כך שאינה יכולה להציע טלפונים "באיכות גבוהה" – כמו של חברת אפל. זו מאז "שנעלמו" מכירות טלפונים "באיכות גבוהה" של חברת Huawei הגדילה את כמות מכירות טלפונים שלה בסין.

בתחום של כלי רכב חשמליים בסין, חברת טסלה האמריקאית, נתקלה בתופעה דומה לזו שנצבה בפני חברת אפל בסין. חברות סיניות – אפילו חברות רבות – התחילו לייצר כלי רכב חשמליים. אלו התחילו לספק כלי רכב חשמליים במחירים נמוכים יותר מהמחירים של חברת טסלה.

כול זמן שהיה גידול עצום במכירות של כלי רכב חשמליים, בסיוע סבסוד מחירים על ידי הממשלה המרכזית, “כולם היו מרוצים". אולם ככול שקטן הסבסוד של הממשלה המרכזית, עד שפסק לחלוטין בתחילת שנת 2023, צצה "הבעיה": האם "מוצדק" לשלם מחירים גבוהים יותר עבור רכב חשמלי בכלל ועבור רכב חשמלי "מאיכות גבוהה" בפרט?

זאת גם לנוכח העובדה שככול הנראה הלך וקטן הפער בין "האיכות" של רכבי טסלה "והאיכות" של יצרנים סינים.

יש הטוענים שחברת טסלה, למעשה כבר אינה מתמקדת במכירת רכב חשמלי – “כולם" עושים/מתכוונים לעשות זאת – אלא למעשה מבדלת את הרכבים שלה ביכולת של "נהיגה אוטונומית". אם זה חשוב למישהו, אז שישלם בשביל זה.

אולם כנראה שחברת טסלה העריכה/מעריכה, שאין "בבידול" שכזה כדי לשמור על חלק השוק שלה – בייחוד לא בסין. לכן, לפני כששה חודשים החלה בסין להוריד את מחירי הרכבים שלה. (היא גם מורידה מחירים בארה"ב). השלטונות בארה"ב אינם יכולים להגן על מעמד מונופוליסטי בשבילה כמו שהם מנסים לעשות בתחום של תקשורת סלולרית. ראשית, בגלל שלא כמו בייצור של צ’יפים, רכבים חשמליים מיוצרים בסין בכמות גדולה יותר מאשר בשאר העולם. שנית, בגלל שלסין יש מעמד "מוביל" בשרשרת האספקה שנדרשת ביצור של רכבים חשמליים. למשל, ביצור של סוללות וגם של מתכות מיוחדות שנדרשות ביצור של סוללות.

לכן, חברת טסלה נאלצת "להיאבק" בתנאים של "שוק חופשי". כעת גם על ידי הורדות מחירים, שגורמות לירידה במרווח התפעולי וברווחים של החברה.

חברות מקומיות בסין נאלצו להצטרף "לחגיגת הורדות מחירים", כדי למנוע ירידה בכמות הרכבים שהן מוכרות. הורדות המחירים מסתכמות בהורדה של 10-20 ועד 50 אחוזים במחירים! חלק מהורדת המחירים נעשה על ידי סבסוד המחיר על ידי שלטונות של מחוז שבו נמצא מפעל ליצור רכב.

התוצאה? יורד הערך של רכב "משומש". נוצר מצב שבו רכב חדש עולה פחות מרכב "משומש". ברור שזה אינו יכול להימשך זמן רב.

לא רק זאת. גם יצרני רכב "רגיל" (בנזין/דיזל) נאלצים להוריד מחירים! חלק מהם גם מייצרים רכבים חשמליים. אז הפגיעה ברווחים היא בכול מגוון הרכבים שלהם.

סבסוד ממשלתי אינו יוצר ביקוש.

מה זה מראה?

כבר כתבנו על כך שצרכנים מחלקים את ההוצאות שלהם בין מוצרים לפי "פונקציית תועלת" שהם מפיקים מהמוצרים. החלק שמוצא לקבוצת מוצרים מסוימת תלוי בתועלת מהמוצר, בכלל ההכנסה הפנויה של הצרכן ו"במערכת המחירים" של כלל המוצרים.

כאשר ממשלה מסבסדת מחיר של מוצר – רכב חשמלי – אז היא גורמת לעלייה בכמות שנצרכת ממוצר זה, אולם זה אינו מגדיל את חלק ההכנסה שמופנה לרכישת מוצר זה. אולם כאשר נפסק הסבסוד ובו בזמן לא גדלה ההכנסה של הצרכנים, קטנה הכמות שנצרכת ממוצר זה.

מדוע?

הממשלה אינה משנה את "התועלת" שצרכן מייחס למוצר מסוים. היא מוזילה את העלות של "התועלת" שמופקת ממנו. אם יש עליה בעלות של "תועלת" זו, סביר שקטנה הכמות המבוקשת ממנו. כלומר, הממשלה אינה משנה את החלק מההכנסה של הצרכן שמופנה לרכישת מוצר מסוים. זה תלוי בעיקר "בתועלת" שהוא מפיק מצריכה של המוצר.

זה שצרכן קנה רכב חשמלי כאשר היה סבסוד במחיר שלו, אין פירושו שהוא "התרגל" לקנות רכב חשמלי. כלומר, שיש גידול "בתועלת" שהוא מייחס לרכב חשמלי. לכן, כאשר עולה מחירו, הוא מקטין את הכמות שהוא צורך ממנו.

(“התועלת" מרכב חשמלי מורכבת ממכלול שיקולים בצריכה של רכב כזה. ברור שהיא שונה לסוגי צרכנים שונים. לא נפרט פה את השיקולים השונים.)

ייתכן שבארה"ב – הממשל הירוק – מבין זאת. דהיינו שלמרות הסכומים שמוקצבים כעת לסבסוד רכישות של רכב חשמלי (עד 7500 דולרים ליחידה), הם יאלצו להפסיק הוצאה תקציבית זו (עלולה להגיע ל-100 – 200 ביליון דולרים בשנה!). לכן, מתכוונים למעשה לכפות על הציבור לקנות רכב חשמלי. זאת על ידי הפסקת היצור של רכב "רגיל" (בנזין/דיזל). בגלל דרישות שלא ניתן יהיה לעמוד בהן, לכמות פליטה של "מזהמים" מרכב "רגיל". ממתי? משנת 2027.

כדי לעמוד בדרישות כאלו בארה"ב, חברות ליצור רכב צריכות כבר כעת להסב קווי יצור לייצור רכב חשמלי. ואז? אם הציבור "יסבול" מכך שמאלצים אותו להשתמש ברכב חשמלי (בייחוד בהוצאה גבוהה יותר), יוחלף השלטון הירוק – תדחנה/תבוטלנה תקנות אלו וירדו לטמיון מאות ביליוני דולרים. לא רק בארה"ב. גם במדינות השוק המשותף. גם במדינות שמייצאות רכבים לארה"ב ולשוק המשותף.

היה כבר מקרה בארה"ב שבו כפו על הציבור, למעשה מנעו ממנו, צריכה של מוצר מסוים. הכוונה לצריכת אלכוהול "בתקופת היובש". זאת בטענות "מוסריות". האסור הזה בוטל והחיים נמשכו, ואפילו "פרחו”. אבל עד שהוא בוטל נגרמו נזקים כלכליים לעוסקים בתחום. (ופריחה כספית לאלו שאפשרו "לעקוף את האיסור".)

אולם במקרה של תעשיית הרכב, הנזקים עלולים להיות אדירים מבחינת הפעילות הכלכלית בארה"ב. מנהלי חברות הרכב בארה"ב הביאו זאת על עצמם. הם סברו שיוכלו למכור רכבים חשמליים במחירים גבוהים באמצעות סבסוד של הממשלה. כך יגדילו את הרווחים שלהם. אבל גם יוכלו למכור רכבים "רגילים". כך שאם ציבור לא ירצה לקנות רכב חשמלי – אחרי שיבוטל הסבסוד שלו – עדיין "תהיה להם פרנסה".

כעת הממשל "מציע" – או רכב חשמלי או כלום.

מלבד השפעת ריבית גבוהה לירידת היכולת לממן רכישת רכב באשראי, הסכנה הברורה והמידית להשקעות סרק עצומות על ידי חברות ליצור רכב, סביר שתשפיע על הנכונות להחזיק במניות של חברות אלו. בחוברת קודמת הבאנו תרשימים של מחירי מניות כאלו. נראה שמשקיעים אינם "מתלהבים" ממה שצפוי ליצרני רכב, שיאלצו לפעול תחת "הוראות" של ממשלות.

מלחמות המחירים" בסין, מורות שאי אפשר לשנות התנהגות "הגיונית" של צרכנים על ידי סבסוד לתקופה קצרה – חד פעמי. כמו כן בתנאי תחרות חופשית, אי אפשר לאורך זמן לשמור על מעמד מונופוליסטי, שמאפשר מחירים שמביאים לשיעור רווחיות גבוה מאד.

גם לא כאשר הממשל בארה"ב מנסה לעשות זאת על ידי "איסורים" – סנקציות, כמו שהוא עושה כעת בתחום של תקשורת.

עובדה היא שעד כה, חברת Huawei לא הקטינה את הפעילות של חברת הבת שלה HiSilicon שעוסקת בתכנון של צ’יפים. למרות שכעת הממשל בארה"ב אוסר לייצר עבורה צ’יפים "מתקדמים".

מעניין אם מר באפט שנוהג מדי פעם להודיע על "התערבויות – הימורים", יהיה מוכן להמר סכום משמעותי על כך שבעוד 3-5 שנים ייצרו בסין צ’יפים מכול הסוגים – גם "מתקדמים"’ בעוד שהזן הנוכחי של פוליטיקאים שעומד בראש מדינות "המערב"’ “יחלוף" מהעולם. נראה שידיד שלו, ביל גייטס מחברת מיקרוסופט, סבור שכך יקרה. אולם ייתכן שכך סבורים גם "אנשי באפט" שמחסלים את ההחזקות שלהם במניות של חברת TSMC מטייוואן, שכעת אינה מייצרת צ’יפים "מתקדמים" עבור חברת Hauwei אולם מקימה בארה"ב מפעל לייצור צ’יפים.

הערה: מדווח "שאנשי באפט" גם מכרו כבר כמחצית מההחזקות שלהם במניות של חברת BYD, ענקית ייצור רכבים חשמליים בסין. בעבר החזיקו כ-20 אחוזים ממניות החברה. הם אינם מאמינים בעתיד "ירוק"? במקום זה הם מגדילים החזקות בחברת OXY ששומו שמיים עוסקת בהפקת נפט וגז? אם יהיה צורך בגז לייצור חשמל להנעת רכב חשמלי, אז למה לצאת מהשקעות בייצור רכב חשמלי? בגלל שזו חברה בסין? בגלל שמחיר המניה "גבוה"? בגלל שאי אפשר יהיה להרוויח כסף בעיסוק זה?

ייתכן בגלל שמחיר המניה עלה פי 3-4 בתוך כשלוש שנים, מאז תחילת קוביד 19. זו הייתה התקופה שבה היה גידול עצום במכירות של רכב חשמלי בסין. אם ההנחה היא שבלי סבסוד ממשלתי יאלצו להוריד מחירים של רכב חשמלי, כמו שקורה כעת, אז ייתכן שזו אינה השקעה סבירה לטווח ארוך. כידוע "לאנשי באפט" יש נטייה להחזיק מניות של חברות שיש להן יכולת "לשמור" על מחירי המוצרים שלהם. דהיינו מעמד ייחודי בשוק. כמו של חברת אפל. לפחות היה כך עד כה.

הערה: בתערוכת רכב בחודש זה, חברת BYD הציגה רכב חשמלי במחיר נמוך מ-12 אלפי דולרים. כלומר, רכב "להמונים". מחיר רכב הנמוך ביותר של חברת טסלה הוא כ-30 אלפי דולרים.

האם העובדה שגם נמכרו כמעט כול המניות של חברת TSMC שיש לה מעמד ייחודי בייצור צ’יפים – גם "מתקדמים" – מורה שלא תהיה לה אפשרות "לשמור" על מחירי הצ’יפים שהיא מוכרת – דהיינו על הרווחיות שלה?!

למה? כי אחרים – למשל בסין ו/או במדינות אחרות – יוכלו להגדיל במידה ניכרת את הייצור של צ’יפים?

האם בגלל זה, החברה הודיעה על "הקפאת השקעות במפעלים בטייוואן"?

האם בגלל זה חברת ASML מהולנד שיש לה מעמד מונופוליסטי באספקת ציוד EUV לייצור צ’יפים "מתקדמים" דיווחה על "הססנות אצל לקוחות שלה" – שהם בעיקר חברת TSMC וחברת סמסונג? אבל אין היסוסים אצל לקוחות בסין. אבל נאסר עליה למכור להם ציוד מתוצרתה. תודה לפוליטיקאים בהולנד. לא רק שהם הורסים את החקלאות בהולנד. יהרסו גם את החברה הטכנולוגית המובילה בהולנד. אין זה מפליא "שמפלגת חקלאים" שצצה משום מקום, הפכה למפלגה "המובילה" בהולנד.

הסיבה לכך היא פשוטה. אותם אנשים שמטילים סנקציות על מכירת ציוד לסין, גם מטילים סנקציות על "מזהמי אוויר" בפעילות חקלאית בהולנד.

אז על מה כדאי להמר? שייצרו צ’יפים בסין "ושייעלמו" הפוליטיקאים ששולטים כעת, למשל בהולנד? או שלא ייצרו צ’יפים בסין ושלא תהיה חקלאות בהולנד?

הרולטה מסתובבת.

הערה: בסין בתחילת קיץ 2023 אמורות להיכנס לתוקף תקנות חדשות (מחמירות) לגבי "כמות מותרת של מזהמים מפליטת רכבים שמונעים בבנזין/דיזל".

כלומר, גם בסין השלטון מנסה "לעזור" למכירת רכב חשמלי במקום על ידי סבסוד, על ידי "מניעת" מכירה של רכב "רגיל". אולם אם זו תהיה "תקנה שהציבור אינו יכול לעמוד בה", אז תהיה ירידה גדולה במכירות של רכב רגיל וגם של רכב חשמלי.

כלומר, לקשיים בפעילות כלכלית בסין בגלל מעבר של חברות מייצור בסין לייצור במדינות אחרות – בעיקר לווייטנאם ולהודו – וירידה בהזמנות ממדינות אחרות בגלל קיפאון/ירידה בפעילות כלכלית "במערב", תתווסף "מכה מקומית" בגלל החלטות של השלטון בסין. אלו כבר הראו שיש להם "גמישות" לשנות מדיניות כאשר זה מסכן את "השלווה הפוליטית" בסין. אבל לפני כן, עלולה להיות "מהומה" בענף הרכב בסין, כפי שכבר מסתמן כעת.

באותו הקשר יש לציין שבהחלט מורגשת בסין החמרה במצב התעסוקה, בגלל ירידה בהזמנות ממדינות אחרות והעברת פעילות יצרנית למדינות אחרות. לחברת אפל שפועלת בסין באמצעות "קבלן" לייצר את מוצריה, יש חלק נכבד בהעברת ייצור מסין למדינות אחרות. אם תמשיך לנהוג כך, זו רק שאלה של זמן עד "שיתאדו" המכירות שלה בסין – כעת 15-20 אחוזים מכלל ההכנסות שלה. זאת בגלל "סיכונים ביטחוניים". ראו בהמשך חוברת זו.

סיום משטר "אפס קוביד 19” בסין, אמור לעודד גידול בביקושים מקומיים בסין. אולם כעת בהחלט מורגשת הרעה במצב התעסוקה בסין. זאת בייחוד עבור עובדים מאזורים כפריים שנוהגים לבוא "לערים גדולות" כדי למצוא שם תעסוקה. כמו כן לבוגרי אוניברסיטאות, – כנראה בעיקר במקצועות לא הנדסיים – שמתקשים למצוא עבודה – בעיקר "בשירותים" – בחברות בערים גדולות.

האם זה ישפיע על החלטות מדיניות ביחסי חוץ? רוסיה – טייוואן? דווקא "החרפה" או להפך "התמתנות"? נדע בקרוב.