מחיסול "הגמוניה צבאית" לחיסול "הגמוניה פיננסית"

אוגוסט 2023.לפני הרבה עשורים, הפוליטיקאים בארה"ב קבעו, שתפקידו של הבנק המרכזי בארה"ב הוא לדאוג "ליציבות מחירים" וגם "לתעסוקה מליאה". מדוע שחבורה של 12 "מופלאים" שכול מה שיש ביכולתם לעשות זה "להדפיס ברישיון" דולרים, יכולה לדאוג "לתעסוקה מליאה" וגם "ליציבות מחירים" באותה עת, מעולם לא הוסבר על ידי פרופסורים לכלכלה "בעלי מוניטין". למרות שכבר הוכח יותר מפעם אחת, שלעיתים אין מנוס לממשל בארה"ב – שלמעשה הבנק המרכזי "עובד עבורו – מלבחור בין "יציבות מחירים" ל"תעסוקה מליאה", ממשיכים פעילים בשוקי הון לפעול על סמך הנחה שחבורת "המופלאים" מסוגלת תמיד לעשות זאת. זה לגבי ההגמוניה שלהם בתוך ארה"ב.

אולם מאז תום מלחמת העולם השנייה, קיימת גם הנחה שיש להם הגמוניה לגבי כלל הפעילות הכלכלית/פיננסית בעולם. להנחה זו היה בסיס כלכלי מיד אחרי תום מלחמת העולם השנייה, כאשר המשקים באירופה – כולל בברית המועצות – ובאסיה היו למעשה הרוסים, בעוד שהמשק בארה"ב לא נפגע פיסית בזמן המלחמה.

אולם אחרי ששוקמו משקים באירופה ובאסיה – תחילה ביפן ואחרי כן בסין – ההגמוניה הפיננסית/כלכלית של ארה"ב "בשאר העולם", מבוססת במידה רבה על "הגמוניה צבאית". זאת "למדינות חסות" באירופה, ביפן, בדרום קוריאה ובמדינות מפיקות נפט במפרץ הפרסי. במידה רבה, זה היה נכון גם לגבי סין. זו נהנתה "מחסות כלכלית" של ארה"ב (ומדינות השוק המשותף), כול עוד הן לא חששו שסין תהפוך "למעצמה עולמית" וכך תפגום בהגמוניה הצבאית/כלכלית/פיננסית שלהן. ואז הן "הכריזו עליה מלחמה כלכלית".

אחרי פירוקה של ברית המועצות, רוסיה לא נחשבה למעצמה, גם לא אזורית. תרמו לכך, לא רק כשלון השיטה הכלכלית הקומניסטית, אלא במידה רבה "ההפרטה" של נכסי המדינה, ששללה מקורות למימון היכולות הצבאיות של רוסיה. כמו כן חשפה את הפעילות הכלכלית ברוסיה לתלות רבה "במערב". זאת באמצעות חברות "מערביות" שהשתלטו על חלק ניכר מהפעילות הכלכלית ברוסיה.

אולם מזה כעשרים שנים, ממשל "חדש" ברוסיה, שהשתלט על סקטור האנרגיה ברוסיה, משקם את היכולות הצבאיות של רוסיה. מאז חודש פברואר 2022, אנחנו בעיצומו של "מבחן", האם רוסיה היא מעצמה אזורית, שיכולה "לקבוע תנאים" באזורים סמוכים לרוסיה. דהיינו במזרח אירופה. בו בזמן נבחנת יכולתה של רוסיה להשתחרר/להקטין את התלות הכלכלית שלה "במערב". "השופט עדין "לא שרק לסיום המשחק".

בו בזמן סביר שתיבחן גם יכולתה של סין להקטין את תלותה "במערב" בסקטורים חיוניים לפעילות כלכלית במשק מודרני. כעת בייחוד ביצור צ'יפים. סביר שבקרוב יערך "מבחן" כמו לגבי רוסיה, האם היא מעצמה אזורית. זאת בעימות עם טייוואן ולמעשה עם ארה"ב.

יתכן ששני "המבחנים" האלו, יערכו בו בעת, לקראת סוף שנת 2023. "הצלחה" של רוסיה וסין בהם, פירושה "כישלון" של ארה"ב. למעשה תחילת תהליך של חיסול "ההגמוניה הצבאית" של ארה"ב, באזורים סמוכים לרוסיה באירופה ולסין באסיה.

זה עלול, מבחינת ארה"ב, ליצור "אפקט דומינו" אצל מדינות סמוכות, שתאלצנה להחליט, האם הן תמשכנה "למלא הוראות" של הממשל בארה"ב. סימנים ראשונים "לעצמאות" כזו, כבר ישנם בהתנהלות של מדינות מפיקות נפט במפרץ הפרסי כמו גם בהודו. אפילו במצרים.

"עצמאות" כזו מתבטאת/תתבטא בתחום הכלכלי/פיננסי. כלומר, תערער את ההגמוניה הכלכלית/פיננסית של "המערב" – דהיינו ארה"ב.

זה יערער/יחסל את ההגמוניה הפיננסית של הבנק המרכזי של ארה"ב. לא רק שלא יוכל תמיד "לקבוע" את הפעילות הכלכלית בתוך ארה"ב. גם לא יוכל לקבוע זאת מחוץ לארה"ב – בחלק גדול מהפעילות הכלכלית בעולם.

סימנים לכך קיימים כבר כעת. סביר שאלו יגברו כאשר השופט "ישרוק לסיום המשחק הנוכחי" – כעת בין רוסיה וארה"ב בתחום הצבאי וגם הכלכלי. כעת בין סין וארה"ב בתחום הכלכלי וייתכן שבקרוב מאד גם בתחום הצבאי.

כעת נמשיך בבחינת "הסימנים".

הבנק המרכזי של ארה"ב כאשר אין "הגמוניה צבאית":

https://www.youtube.com/watch?v=Gq_bjaI0NTo

הערה: מתחיל ליפול אחרי שמסתכל למטה ורואה שהוא "באוויר".