תגית: כלכלית

  • לתוכן הגמוניה כלכלית ברור שהמלחמה על הגמוניה כלכלית נועדה גם להחליש את היכולות הצבאיות של סין ורוסיה. כמו כן להחליש את התמיכה הציבורית בשלטונות הנוכחיים בסין וברוסיה. "הארגון" החברתי/פוליטי שנקרא ברית המועצות קרס בגלל חולשתו הכלכלית. בגלל אי היכולת של השיטה הכלכלית הקומוניסטית "לספק" רמת חיים הולמת ביחד עם יכולת צבאית כנדרש "ממעצמה". סין ורוסיה…