תגית: פיננסית

  • לתוכן הגמוניה פיננסית אג"ח ממשלת ארה"ב וזהב. ראו בעמוד "גרפים הערות שוטפות". 28-5-2024. "משהו" משונה קורה מאז שנת 2022 בתשואות של אג"ח צמודות למדד של ממשלת ארה"ב במקביל לעליות במחיר זהב. האם גרף זה יכול "לבשר" על סופה של "ההגמוניה הפיננסית" הנוכחית בעולם?! חידוש עליות במדד מחירים בארה"ב עוד לפני הבחירות בנובמבר 2024. חוברת למשקיע…