תחזית לתפוקת נפט בארה"ב – plug number?

חוברת למשקיע 20-1-2023.

הערה: בסוף המאמר עדכון אוגוסט 2023.המאמר:

הרשות לאיסוף נתונים ולתחזיות במשק האנרגיה בארה"ב צופה שבמהלך השנתיים הבאות תגדל תפוקת הנפט בארה"ב בכמיליון חביות ביום. כעת היא כ-12.2 מיליון חביות ביום. עד תחילת קוביד 19 בתחילת 2020 הייתה כ13.2 מיליון חביות ביום. מאז קיץ 2022 היא "תקועה" בתחום סביב כ-12 מיליון חביות ביום. כמעט כול הגידול שהיה בה בשנת 2022 היה במחצית הראשונה של 2022.

עוד לפני כמה חודשים הערכנו שנבלם הגידול בתפוקת נפט בארה"ב. זאת על סמך העובדה שהלך וקטן מספרן של "בארות שנקדחו ולא הושלמו" וחברות ציבוריות שעוסקות בכך מצהירות שהן מעדיפות להשקיע עודפים מתזרים מזומנים חיובי בהקטנת חובות, בתשלומי דיבידנדים וברכישה עצמית של מניות. זאת בניגוד להתנהלות שלהן עד שנת 2020 של "גידול בכול מחיר בתפוקת נפט". “המחיר" היה תזרים מזומנים שלילי וירידות "אינסופיות" במחירי מניות של חברות אלו.

ממה נובעת תחזית הגידול בתפוקה של נפט בארה"ב? האם זהו נתון אוטונומי מתחזית לפעילות של חברות שעוסקות בהפקת נפט? האם זו אקסטרפולוציה של מה שקרה עד שנת 2020? או שזה מה שנקרא plug number?

מלבד תחזית לגידול בתפוקת נפט בארה"ב, רשות זו גם צופה גידול בביקוש (בצריכה) של נפט וגם – תחזיקו חזק – ירידה מתונה במחיר הנפט!

מה עוד אמור לקרות בשנתיים הבאות בארה"ב? בחירות בחודש נובמבר 2024 לנשיאות ולקונגרס. התרחיש שמתארת רשות זו מבטא את השאיפה של כול פוליטיקאי בשלטון שעומד לפני בחירות.

גידול בצריכה של נפט (כיום בייחוד במדינות "מתפתחות") עדין קורה ביחד עם צמיחה כלכלית בעולם. זה טוב לפוליטיקאים בשלטון. ירידה במחיר נפט בפרט ובמחיר אנרגיה בכלל (בייחוד במחיר בנזין) היא בוודאי טובה עבור פוליטיקאים בארה"ב.

אם זה מה שטוב עבור פוליטיקאים בארה"ב, מה עוד נדרש בתרחיש כזה כדי שהוא לא יוצג כאבסורד מוחלט? שתהיה עלייה בתפוקת נפט בארה"ב. כך יסופק גידול בביקושים בעולם תוך כדי ירידה במחיר הנפט.

מדוע גידול בתפוקה בארה"ב (מפצלי שמן) ולא רק במדינות אחרות כמו אלו בארגון אופק?! כיוון שארגון אופק עלול למנוע גידול בתפוקה ויעדיף עלייה במחיר הנפט. עלייה בתפוקת נפט בארה"ב תשלול "יכולת" זו מארגון אופק, כמו שהיה בתקופה 2012 – 2016 עד שהוא נאלץ לקצץ בתפוקת נפט כדי למנוע המשך ירידה גדולה במחירו.

אם כך, האם תחזית זו לגידול בתפוקת נפט בארה"ב היא נתון אוטונומי מתחזית לפעילות של חברות שעוסקות בהפקת נפט, או שזהו plug numbet כדי להתאים לתחזיות על גידול בצריכה ביחד עם ירידה במחיר של נפט?

מה יקרה אם יתברר שמחיר נפט חוזר לעלות, גם בגלל שגדלו עלויות ההובלה שלו עקב סנקציות על רוסיה וגם בגלל ששוב תתנדף "האמינות" של הבנק המרכזי של ארה"ב? ייתכן שממשל הנשיא ביידן שוב יחזור למכור כמות גדולה של נפט ממאגר החירום של ארה"ב. איזו "הפתעה".

הפתעה בלי מירכאות תהיה אם בעוד כשנה, יתברר שלא רק שלא עולה תפוקת נפט בארה"ב, אלא שהתחילה מגמה ארוכת טווח של ירידה, כמו שקרה בארה"ב אחרי שנת 1970. למה ירידה? כי מוצתה האפשרות להפיק נפט "במחיר נמוך". כך קרה בארה"ב אחרי שנת 1970, בייחוד בטקסס. אז ארה"ב התחילה לייבא נפט. וארגון אופק התחיל לקבוע את מחיר הנפט.

מדוע תמוצה האפשרות להפקת נפט "במחיר נמוך"? כמו בכול הפקה של מחצבים, חברות נוהגות להפיק תחילה מהמקורות שבהם יש את עלות ההפקה הנמוכה ביותר. כאשר אלו "נגמרים", עוברים למקורות בהם קיימת עלות הפקה גבוהה יותר. אולם אם במקום אחר – במקרה זה במדינה אחרת – ניתן להפיק נפט בעלות נמוכה יותר – אז תקטן ההפקה במדינה מסוימת – למשל בארה"ב. אז היכולת לקבוע מחירים עוברת למדינות אחרות. כבר היינו "בסרט הזה". זה תרחיש גרוע לפוליטיקאים בארה"ב. מה שמסביר את "הדחף" שלהם לפתח מקורות "אנרגיה ירוקה".

כמובן שתרחיש שבו עולה המחיר היחסי של נפט לעומת ההכנסות של ציבור במדינות מפותחות, עלול להתבטא בסטגפלציה – גם קיפאון כלכלי וגם עליות מחירים. אבל בינתיים לשנתיים הקרובות, לכאורה, אין חשש – ראשית, יש תחזית של הרשות הממשלתית בארה"ב. שנית, עדיין אפשר למכור מיליון חביות ביום ממאגר החירום של ארה"ב. אם למרות זאת יעלה מחיר הבנזין, אז "מלחמה קטנה" תמיד הועילה , לזמן מה, להעסיק את ציבור הבוחרים בבעיות חמורות יותר ממחיר הבנזין.

אולם נשאלת השאלה, האם אפשר לקיים רק "מלחמה קטנה ומוגבלת" – כמו זו שבאוקראינה – למשך תקופה ארוכה – שלא כנגד אויבים "נועלי כפכפים", אלא כנגד כאלו שיש להם יכולת להשמיד את האויבים שלהם?! אז מה נשאר? להניח "שהם לא יעזו". אחרת אנה אנו באים?

הערה: מאז 1970 היו שתי תקופות של עליות גדולות במחיר נפט. הראשונה אחרי שנת 1970, כאשר ארה"ב החלה לייבא נפט – ירידה בתפוקת נפט בארה"ב. אז מחירו התחיל לעלות מרמה של כ-3 דולרים לחבית.

השנייה, אחרי שנת 2003, כאשר סין התחילה להגדיל מאד את צריכת הנפט שלה – ייבוא נפט – אחרי גידול עצום בסחר הבינלאומי שלה. אז מחיר הנפט עלה מכ-10 דולרים לחבית, אחרי שכבר היה כ-30 דולרים לחבית.

אחרי שתי תקופות אלו היו שתי תקופות של "רגיעה" במחיר נפט. אחרי שנת 1980 בגלל התחלת תפוקה משדות נפט גדולים במפרץ מקסיקו, בים הצפוני ובאלסקה. אחרי שנת 2012 בגלל תחילת גידול רב בתפוקת נפט בארה"ב מפצלי שמן (shales). התפוקה בארה"ב גדלה ביותר מחמישה מיליון חביות ביום.

להבדיל משתי תקופות אלו בהן הייתה עלייה גדולה במחיר נפט בגלל מגמה כלכלית ארוכת טווח (עד שהתאפשר שוב גידול בתפוקת נפט בארה"ב – אחרי 40 שנים!), העלייה הגדולה במחירו אחרי שנת 2020 – מרמה של כ60 דולרים – נבעה מאירוע פוליטי!

עד שנת 2020 הייתה מגמה של עליה מתונה במחיר הנפט.

אם נתעלם "מהרעש" של אירוע פוליטי על מחיר הנפט, הרי שעיקר ההשפעה הכלכלית על מחירו, תהיה אם אכן יתברר שנבלם הגידול בתפוקת נפט בארה"ב מפצלי שמן. כאמור למעלה, כך עלול להתברר במהלך השנתיים הבאות.

אז בינתיים מחכים… גם שיתברר האם תתקיים התחזית לגידול בתפוקת נפט בארה"ב.

ארה"ב – מספר בארות שנקדחו אך לא "הושלמו".

נתון לסוף ספטמבר 2022.

בצבע חום בתרשים – הנתונים לאזור פרמין בטקסס – הגדול בתפוקת נפט מפצלי שמן.

מקור: ogi
עדכון אוגוסט 2023.

מחיר חבית נפט סוג ברנט – 86 דולר. נפט קל בארה"ב – 83 דולר.

אומדן תפוקת נפט בארה"ב – 12.2 מיליון חביות ביום.

כלומר, מאז קיץ 2022 אין למעשה גידול בתפוקת נפט בארה"ב!

זו אינה "הפתעה" לנוכח העובדה שלא גדל מספר מתקני קידוח נפט בארה"ב. כמו כן הצהרות חוזרות ונשנות של מנהלי חברות להפקת נפט בארה"ב, שהם יקפידו לקיים תזרים מזומנים חיובי ולא יגדילו השקעות בקידוחים חדשים אם זה יגרום לתזרים מזומנים שלילי לחברות. כבר התייחסנו בהרחבה למדיניות זו ולסיבות לה, בשונה מהמדיניות שהייתה עד תחילת קוביד 19 בשנת 2020 של "גידול התפוקה" גם כאשר זה גורם לתזרים מזומנים שלילי.

אנחנו מתקרבים לסוף שנת 2023 ולאור מה שקורה כעת, בקרוב הדיווחים יהיו שאין גידול בתפוקת נפט בארה"ב בחודש נוכחי מול חודש זהה בשנה קודמת. כלומר, שלא מתקיימות התחזיות של רשות אנרגיה ("ומומחים") להמשך גידול בתפוקת נפט בארה"ב.

וגם לא לירידה במחירו!!!

כיוון שהממשל של הנשיא ביידן כבר מכר יותר ממאתיים מיליון חביות נפט ממאגר חירום של ארה"ב – נותרו בו פחות מ-350 מיליון חביות נפט – ספק אם הם יוכלו להשפיע על מחיר הנפט, גם אם ימכרו מיליון חביות ביום ולמעשה ירוקנו את מאגר החירום של ארה"ב. זאת, בגלל שארגון אופק + רוסיה, יקזזו פעולה כזאת על ידי הקטנת כמות הנפט שהם מפיקים, כדי למנוע ירידה במחירו. כמו שהם עושים כעת לנוכח הגידול בכמות הנפט שמופקת באיראן.

"ההפתעה" תהיה אם יתברר שאחרי "יציבות" תתחיל ירידה בכמות הנפט המופקת בארה"ב.

להתפתחות כזו תהיה השפעה מהותית על התפתחויות בשוקי הון וגם על אירועים גאו-פוליטיים!!!

נסביר זאת באחת החוברות הקרובות.

למעקב.